Każdy rolnik, który hoduje zwierzęta z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, czym jest budynek inwentarski.

Jest to właśnie budynek, który służy do utrzymania zwierząt gospodarskich. Jeśli chodzi o takie budynki to można rozróżnić naprawdę różne formy zabudowy. Pierwszą z nich jest zabudowa pawilonowa. W tym przypadku stawia się pojedyncze budynki. Tworzą one układ rzędowy, grzebieniowy lub wacharzowy. Drugim jest zabudowa blokowa. Tutaj stawia się obiekty o różnym przeznaczeniu w niedużej od siebie odległości. Wówczas wszystkie tworzą jeden zespół budynków. Trzecią jest zabudowa monoblokowa. Tutaj chodzi o to, że budynek ma zwartą formę rzutu.

Wiadomo, że w zależności od tego jakie zwierzęta będziemy hodować to wówczas inne będzie wyposażenie, takie jak automaty paszowe dla tuczników, budynku inwentarskiego oraz będą zastosowane inne rozwiązania technologiczne. Także przestrzenie będą całkowicie inne. Ze względu na zastosowanie budynki można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym są budynki inwentarskie dla bydła, które nazywa się oborami oraz jałownikami. Budynki dla trzody chlewnej to po prostu chlewnie lub warchlakarnie.

Budynki dla owiec to owczarnie oraz odpajalnie jagniąt. Jeśli hodujemy kury to budynek taki nazwiemy po prostu kurnikiem lub brojlernią. Jednym z podstawowych czynników, które wpływają na wyniki i efekty chowu zwierząt to są to oczywiście warunki mikroklimatyczne, które panują w budynkach inwentarskich. Wpływ na to ma również temperatura oraz wilgotność w budynku. Oczywiście niezbędne jest również odpowiednie oświetlenie. Musi być ono optymalne dla danego gatunku zwierząt.

Warto wiedzieć, że budynek inwentarski musi posiadać odpowiednie odpowiednie cechy. Musi być zgodny z ustawodawstwem oraz przepisami eksportowymi innych krajów. Musi także mieć odpowiednie normy oraz warunki dla każdej kategorii zwierząt. Trzeba w nich stosować proekologiczne technologie utrzymania zwierząt. Budynki muszą być funkcjonalne oraz niezawodne.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne muszą być bardzo stabilne oraz wytrzymałe. Najlepiej byłoby, aby budynek inwentarski był oszczędny pod względem zużycia energii.