Współcześnie występują rozmaite regulacje prawne w polskim kodeksie pracy, które wymagają odpowiedniej ochrony pracownika, zwłaszcza zapewnienia mu minimalnego wynagrodzenia i bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jak wyglądają one ze strony samego zainteresowanego?

Rozwój odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy w Polsce

szkolenia bhpPolskie ustawodawstwo dotyczące odpowiednich warunków pracy i ochrony pracownika jako strony słabszej stosunku prawnego rozwinęło się w kilku następujących po siebie fazach. Pierwszą z nich była bez wątpienia działalność związków zawodowych, które w bardzo aktywny sposób w latach osiemdziesiątych walczyły o prawa pracowników oraz wznosiły postulaty ustanowienia takich wymagań jak między innymi szkolenia bhp. Kolejną fazą jest wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej. Wolna konkurencja wymagała ochrony pracownika przed niebezpieczeństwami płynącymi z kapitalizmu oraz z wykorzystywania przez pracodawcę dominacji nad pracownikiem. Wprowadzone zostały wtedy ostatecznie szkolenia bhp oraz płace minimalne. Oznaczało to, że pracodawca mimo wolnego rynku był zobowiązany przestrzegać odpowiednio warunków narzuconych mu w prawie dotyczących minimalnej ochrony pracownika. Ostatnią fazą, która rozpoczęła się w 2004 roku było wejście Polski do Unii Europejskiej. Wymagania stawiane przez prawo europejskie dotyczą ochrony pracowników, przeprowadzenia procedur takich jak szkolenia bhp. Prawo unijne to przede wszystkim odpowiednie dyrektywy, które muszą być implementowane do polskiego prawa.

Podsumowując, obecnie pracownicy mają coraz więcej praw zagwarantowanych im formalnie. W Polsce szukamy przede wszystkim złotego środka. Staramy się ustanowić odpowiednio neutralną regulację, która pozwala znaleźć równowagę między wolnym rynkiem a niezbędną ochroną.

Kategorie: Edukacja