Środowisko naturalne powinno być chronione w każdym aspekcie działalności człowieka, ponieważ w wielu przypadkach nie jest w stanie się ono odrodzić, jeżeli zostanie zniszczone. Dlatego też administracja państwowa wprowadza odpowiednie regulacje, które normują takie działania.

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko

ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanejNie każda planowana inwestycja jest w pełni bezpieczna dla środowiska, dlatego ważne jest ich kontrola przed rozpoczęciem prac. Przede wszystkim chodzi o ich wpływ pośredni i bezpośredni na środowisko naturalne. W zależności od branży i specyfiki może się to odnosić do zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb czy wpływu na okoliczne zalesione tereny. Na pewno każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia i pochylenia się nad wieloma aspektami związanymi ze środowiskiem. Inwestorzy planujący postawienie osiedla czy obiektu handlowego, muszą wiedzieć, że potrzebna jest im ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej, gdyż ma ona wpływ na wydanie ostatecznego pozwolenia na budowę. Konieczne jest wykonanie specjalnego raportu, w którym będą zawarte wszystkie niezbędne informacje. Przygotowaniem takie raportu musi się zająć osoba z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, aby był on rzetelnym źródłem informacji dla organu podejmującego decyzję. Zawarte w nim dane i analizy ryzyk oraz sposobu zapobiegania nim, są kluczowe dla uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej. Jeżeli ocena będzie negatywna, to inwestycja nie będzie mogła być rozpoczęta.

Przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być dołączony do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Czas oczekiwania na wydanie decyzji może wynosić od kilkunastu dni do nawet kilku tygodni, gdyż wymaga to wykonania wnikliwej analizy.