Każdy z nas płaci, albo przynajmniej powinien to robić, za energię elektryczną. W ostatnich latach pojawiła się możliwość wyboru dostawcy prądu elektrycznego, co znacznie zmniejszyło liczbę nieuczciwych zagrań na rynku energetycznym. Zastanówmy się, co dzieje się z prądem elektrycznym zanim trafi do naszych mieszkań.

Jak wygląda transport prądu?

Rozdzielnice średniego napięciaJeżeli nie posiadamy szczególnie bogatej wiedzy z dziedziny energetyki, postarajmy się wykorzystać umiejętności logicznego myślenia. Gdybyśmy kierowali elektrownią, niezależnie czy to wodną, węglową, wiatrową czy jądrową, nie przesyłalibyśmy energii elektrycznej do każdego z usługobiorców z osobna. Wolelibyśmy pogrupować ich na pewne obszary i transmitować duże ilości energii, a dopiero tam je dzielić. Podejście wydaje się jak najbardziej słuszne. W zależności od tego, jakimi liczbami byśmy operowali, chcielibyśmy dzielić prąd w wielu miejscach. Z tego też powodu wykorzystalibyśmy transformatory oraz rozdzielnice napięcia, które to razem składają się na stacje transformatorowe. Dobrym pomysłem wydaje się także kontrolowanie transmitowanej energii, dlatego wymyślono pulpity sterownicze. Stosuje się je najczęściej w miejscach, z których prąd wypływa w wielu kierunkach, dlatego widokowi pulpitów sterowniczych towarzyszy najczęściej rozdzielnica napięcia, a właściwie to pulpit sterowniczy jest czasami elementem zespołu urządzeń w stacji transformatorowej. Najwięcej rozdzielnic napięcia dostrzec można dwóch typów. Rozdzielnice średniego napięcia rozdzielają prąd o średnim napięciu, dlatego spodziewać się ich można raczej bliżej elektrowni niż rozdzielnic niskiego napięcia, które także są popularne.
Niewiele osób jest świadomych tego, że potocznie określane „korki” to tablicowe rozdzielnice niskiego napięcia, które są często zestawami zawierającymi bezpieczniki, wyłączniki oraz liczniki energii elektrycznej, co właściwie czyni z nich także pulpity sterownicze. Należy także wspomnieć o tym, że pojęcie napięcia niskiego nie jest równoznaczne z napięciem bezpiecznym, za które uważa się napięcie prądu przemiennego do 50V.

Jak widzimy przepływ prądy elektrycznego jest bardzo skomplikowany i zanim dotrze do naszego domu musi pokonać długą drogę i przejść przez wiele urządzeń, które zmieniają jego napięcie i natężenie.