Dynamometry zwane także siłomierzami to urządzenia służące do pomiaru siły mechanicznej, lub mocy, przenoszonej przez obracający się wał (np. silnika). Ponieważ moc jest iloczynem momentu obrotowego (siły obrotowej) i prędkości kątowej, wszystkie siłomierze do pomiaru mocy są zasadniczo urządzeniami do pomiaru momentu obrotowego.

Dwa główne typy siłomierzy

siłomierzeDynamometry do pomiaru siły mogą być siłomierzami transmisyjnymi lub absorpcyjnymi. Te pierwsze wykorzystują urządzenia, które mierzą moment obrotowy w zakresie sprężystego skręcenia wału lub specjalny miernik momentu obrotowego umieszczony pomiędzy częściami wału. Moment obrotowy jest wytwarzany przez użyteczne obciążenie, które przenosi główny siłownik, silnik lub maszyna. Dynamometr absorpcyjny jest zazwyczaj wyposażony w pewne środki do pomiaru roboczego momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Siłomierze absorpcyjne wytwarzają mierzony przez nie moment obrotowy, tworząc stałe ograniczenie obrotu wału albo przez tarcie mechaniczne, tarcie płynne, albo przez indukcję elektromagnetyczną. Hamulec Prony’ego wytwarza tarcie mechaniczne na obwodzie obracającego się koła pasowego za pomocą klocków hamulcowych, które są dociskane do koła przez dokręcanie śrub, aż moment tarcia zrównoważy moment obrotowy. Hamulec wodny tworzy opór poprzez cyrkulację wody pomiędzy obracającym się wirnikiem a nieruchomym płaszczem, podczas gdy hamulec elektryczny wytwarza i absorbuje prąd stały lub wirowy.

W każdym przypadku element, który wywiera wpływ ograniczający, jest swobodnie zgniatany tak, że jego tendencja do obracania się z obracającym się korpusem może zostać zatrzymana, a siła hamująca mierzona w znanej odległości od osi obrotu. Moment obrotowy jest iloczynem obciążenia lub ciężaru sprężyny i odległości od osi obrotu.