Każdy budynek, w którym mają przebywać ludzie musi być wyposażony w układy i systemy zapewniające nie tylko bezpieczeństwo lecz również i komfort. Część wymogów jest opisana w obowiązujących aktach prawnych takich jak normy czy rozporządzenia. Absolutnie kluczowym czynnikiem, który pozwala zapewnić dobre warunki bytowania jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza do wnętrza obiektu.

Rodzaje systemów wentylacyjnych

montaż instalacji wentylacjiIlość wymian w ciągu godziny czy doby musi być właściwie dopasowana do charakteru obiektu. W przypadku domów prywatnych z reguły wymagany jest mniej wymian niż w przypadku instytucji publicznych czy budynków przemysłowych. Niezależnie od przeznaczenia w każdym obiekcie wymagany jest montaż instalacji wentylacji czy to grawitacyjnej czy mechanicznej. W przypadku dużych obiektów coraz częściej montowane są układy z odzyskiem ciepła, które pozwalają znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na energię pobieraną z sieci. Dzięki rekuperatorom można bowiem odzyskać część energii, która została wykorzystana do uzyskania optymalnej temperatury powietrza. Inwestorzy coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie co jest podyktowane rosnącymi kosztami zakupu poszczególnych mediów. Warto wspomnieć, że układ wentylacji bez względu na typ powinien być regularnie serwisowany. W tym celu należy nawiązać współpracę z profesjonalną firmą, która posiada odpowiednie kompetencje, a także uprawnienia.

Jest to niezwykle istotne w perspektywie poprawnego wykonania usługi. Konieczne jest między innymi czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz sprawdzanie wydajności całego systemu. Przeglądy powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta czy wykonawcy. Niemniej czasami interwały są również określane przez zapisy prawne, które znajdują się w ustawach czy rozporządzeniach. Jak widać bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie właściwego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników budynku.