Grzałki silikonowe cechują się dużą elastycznością oraz płaskością, co pozwala na powierzchni maty zaprojektować i wykonać otwory oraz nacięcia. Dlatego też grzałki silikonowe mają szeroką gamę zastosowań, w szczególności wtedy gdy wymagane jest grzanie niestandardowej powierzchni lub nietypowego kształtu.

Grzałki odporne na wysoką temperaturę

grzałkaGrzałki silikonowe posiadają maksymalną temperaturę pracy, która wynosi 180℃. Natomiast minimalna temperatura otoczenia to – 50℃. Standardowo grubość grzałki wynosi 1,7 mm, zwyczajowa waga grzałki sylikonowej bez przewodów to 0,5g/cm2. Grzałka silikonowa może służyć do ogrzewania, do osiągania i utrzymywania zadanej temperatury (przy jednoczesnym zastosowaniu termostatu), ochrony przed zamarzaniem, suszenia(eliminacja wilgoci). Głównym zadaniem grzałek silikonowych jest polepszanie transferu ciepła. Grzałki silikonowe znajdują zastosowanie w przypadkach podgrzewania/utrzymywania temperatury substancji w beczkach, w rurach przemysłowych, w urządzeniach o przeznaczeniu medycznym , w drukarkach laserowych, przy ogrzewaniu baterii i akumulatorów. Są stosowane wyprowadzenia w izolacji z silikonu, co ma na celu zabezpieczenie przed wilgocią połączenia miedzy przewodami zasilającymi a elementami grzejącymi. Guma silikonowa jest odporna na temperaturę 150°C przy 600V. Należy pamiętać o zastrzeżeniu, że nadmierne wystawianie na wilgoć pozwala na przedwczesne zniszczenie elementu grzejnego. Istnieją także wyprowadzenia w izolacji z teflonu, czyli typowe wyprowadzenie przewodami miedzianymi w izolacji teflonowej 305 mm (lub wg indywidualnych potrzeb). Są odporne na temperaturę do 200°C przy 600V. Miejsce bezpośredniego połączenia miedzy przewodami zasilającymi a elementami grzejącymi jest przykryte osłoną odporną na temperaturę wulkanizowaną do korpusu grzejnika.

Wyprowadzenia prądowe jest możliwe z dowolnej krawędzi maty(zazwyczaj z krótszego boku). Elementy grzejne silikonowe zapewniają równomierne rozłożenie drutu oporowego co daje jednakowe nagrzewanie całej powierzchni grzałki oraz szybkie przekazywanie ciepła do beczki.