Czujniki termoelektryczne płaszczowe oraz czujniki pt 100 są zbudowane z dwóch przewodów, stykających się w jednym miejscu.

Jakie są czujniki pt 100?

czujnikCzujniki pt 100 przy pomocy tlenku magnezu odizolowują przewodu od siebie, oraz przewody są odizolowane od obudowy. Takie termoelementy również posiadają wady. Pierwszym z błędów występującym jest niejednorodność. Ten błąd może być spowodowany przede wszystkim składem chemicznym lub przekształceniami w strukturze krystalicznej. W środku przewodów czasem pojawiają się niepożądane reakcje, które mają zły wpływ na pomiary. Innym powodem mogą być zmiany w strukturze termoelektrod, które powstają podczas ich zwijania, rozciągani czy składania. Takie zmiany są zjawiskiem odwracalnym, przewody wracają do swojej struktury gdy termopary podgrzeją się do osiem-stu stopni Celsjusza. Pomiary mogą być źle przeprowadzone ze względu na niewłaściwe miejsce pomiaru. Spoina powinna być używana w ciepłej części obiektu, którego mierzy się temperaturę, właśnie gdy tak nie jest to temperatura jest źle mierzona. Również jakieś zakłócenia w miejscu pomiaru maja zły wpływ na wynik. Przewodność cieplna materiałów, jakimi są izolatory czy druty termoelektret i płaszcza sprawia, że występuje pomiędzy nimi wymiana ciepła. Jeśli spoina jest o wyższej temperaturze niż płaszcz, to przepływ ciepła występuje od spoiny do płaszcza, jeśli płaszcz jest o wyższej temperaturze to przepływ ciepła następuję w kierunku spoiny. Te dwa przypadki również powodują zakłócenie pomiaru temperatury. Aby wyniki były dokładniejsze regulatory temperatury powinno się budować z odpowiedniej konstrukcji oraz instalować termoelementy, po to by zapewnić odpowiednia wymianę ciepła pomiędzy urządzeniem a materiałem badanym. Innym błędem pomiarów są błędy wynikające z dryftu.

Czasem błędy podczas badania nie mieszczą się w skali tolerancji. Takie zjawisko występuje pomimo braku zmian w temperaturze, ale etapowo może zmieniać siłę termoelektryczna. Powodem tego typu błędu mogą być zniszczenia drutów czujników pt 100.

Kategorie: Informatyka