W celu oceny charakterystyki spoiny wykonywane są testy obejmujące jej fizyczne zniszczenie. Ta metoda testowania jest często używana w przypadku wielu zastosowań i pozwala uniknąć poważnych usterek, zwłaszcza w przypadku konstrukcji stalowych używanych w budownictwie.

Większa wytrzymałość spoin dzięki badaniom niszczącym

badania niszczące złączy spawanychNiektóre z nich obejmują kwalifikację procedur spawalniczych i testy kwalifikacji spawacza, kontrolę próbek spoin produkcyjnych, inspekcje badań i analizy błędów. Wiele destrukcyjnych metod testowania spoin służy do określania integralności lub wydajności spoiny. Zazwyczaj obejmują one cięcie i lub rozbijanie spawanego elementu i ocenę różnych właściwości mechanicznych lub fizycznych. Badanie wytrawiania to badania niszczące złączy spawanych, które zwykle obejmują usuwanie małych próbek z połączenia spawanego. Próbki te są polerowane na ich przekroju poprzecznym, a następnie trawione za pomocą pewnego rodzaju mieszaniny łagodnych kwasów, w zależności od zastosowanego materiału bazowego. Podczas kontroli mogą być wykryte takie elementy, jak głębokość penetracji, brak topienia, porowatość wewnętrzna oraz pękanie. Inna metoda to test przerwania spoiny.  Ten typ badania obejmuje zerwanie próbki spoiny, która jest spawana tylko z jednej strony. Próbka ma obciążenie nałożone na stronę, która nie jest spawa. Obciążenie zwiększa się, aż do zerwania spoiny. Uszkodzona próbka jest następnie sprawdzana w celu ustalenia obecności i zakresu wszelkich nieciągłości spawalniczych. Badanie to dostarcza dobrego wskazania co do zakresu nieciągłości na całej długości badanego spawu.

Ten rodzaj kontroli może wykrywać takie mankamenty, jak brak stopienia, porowatość wewnętrzna i wytrącenia żużlu. Ta metoda testowania jest często używana w połączeniu z testem wytrawiania. Te dwie metody badań uzupełniają się nawzajem poprzez dostarczanie informacji o podobnych cechach w różnych szczegółach i na różne sposoby.